Úvodní stránka > Z domova > Postižená děvčata (1/3)

Postižená děvčata (1/3)

Někdy se věci tak nějak seběhnou, že se člověk naštve. To se mi stalo před pár dny. Sedím tak u stolu, pracuji a najednou… Ale ne. Vezmu to raději postupně, protože než se dostanu k důvodu naštvání, tak je třeba si připomenout něco nudné teorie.

Kapitola první. Trocha teorie

Jsem poměrně známý tím, že nemám rád nejrůznější dotace, dotační programy a podobné rozhazování peněz které byly nejprve sebrány ostatním. Nicméně žijeme kde žijeme a tak se snažím s realitou vyrovnat. Z těch programů na podporu toho či onoho mi podpora zaměstnávání postižených pracovníků vadí asi nejméně.

Dříve existující program podpory vzniku chráněných dílen, který byl v roce 2011, respektive 2012 nahrazen podporou vzniku tzv. chráněných pracovních míst je sice takový ten způsob jak zajistit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, ale připadá mi poměrně, když ne rozumný, tak akceptovatelný.

O co vlastně jde? Věřím, že čtenář je světa znalý a tak jde jen o takové připomenutí.

Wikipedie nám na toto téma říká, že

Institut chráněného pracovního místa byl zaveden novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (číslo novely 367/2011 Sb.). Ta zrušila institut chráněné dílny (pro účely zákona o zaměstnanosti) a zavedla místo toho institut chráněného pracovního místa (s účinností od 1. ledna 2012).

Je to jen fádní informace, více nám řekne znění příslušného zákona. Pro náš příběh je ale v informaci z Wikipedie jedna důležitá informace. Totiž to, že poté, co proběhla novela zákona, již od počátku roku 2012 nevznikla a ani vzniknout nemohla, žádná chráněná dílna. Vždy se od té doby jednalo a stále jedná o chráněná pracovní místa.

Zřízení chráněného pracovního místa je poměrně zajímavá a musím přiznat, že i pro všechny zúčastněné strany docela dobrá věc.

Postižený člověk získá práci, kterou může při svých omezených možnostech vykonávat. Jsem toho názoru, že pro tuto kategorii zaměstnanců je sice důležitý příjem, ale daleko důležitější je pro ně možnost uplatnění se na trhu práce. Jedná se přirozeně o obtížně sdělitelnou zkušenost, ale signály které mám mi naznačují, že v tomto hodnocení nejsem daleko od pravdy.

Pro Úřad práce, který uzavírá dohodu se zaměstnavatelem a vyplácí příslušné prostředky se jedná o určitou úlevu. Vyřadí ze své evidence nově zaměstnaného, ušetří prostředky, které by vyplácel na různých podporách a podobně.

Zaměstnavatel pak ušetří finanční prostředky jak při vzniku chráněného pracovního místa, tak i při jeho provozu a má dokonce možnost pokrýt z části mzdové náklady pracovníka na chráněném pracovním místě zaměstnaném. To je rozhodně výrazná pomoc.

Měl bych teď sice namítnout, že to vše jde z našich peněz, ale to skutečně není aktuálním problémem tohoto krátkého cyklu.

Náhledem do zákona můžeme zjistit, že podpora pro vznik a další provoz chráněného pracovního místa není nezanedbatelná. Vyberu ze znění zákona to nejpodstatnější

Chráněné pracovní místo

§ 75

(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.

(5) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.

§ 76

(1) Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.

(2) … Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč.

§ 78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech (§ 75) více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.

(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 9 500 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. …

(3) Zaměstnavatel může v žádosti o příspěvek uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.

zdroj

Někomu se mohou výše uvedené částky zdát malé, nicméně je dobré si uvědomit, že se nejedná o zaměstnávání jaderných fyziků a ani třeba naftařů na ropných plošinách. Spíše jde o pracovníky, kteří pracují jako telefonní operátoři, pracovníci vykonávající drobné řemeslné či manuální práce, jednoduché montáže a podobně. Taková místa zařídíte poměrně dobře. Kdysi, když ještě existovaly chráněné dílny, jsem pro jednoho klienta připravoval podklady pro žádost a pak žádost samotnou a problém nebyl vejít se do sumy, kterou zákon definuje, ale nebýt nápadný tím, že bychom požadovali podezřele málo peněz.

Pokud výše uvedené shrnu, pak dojdu k několika závěrům, které jsou pro pokračování podstatné.

Od roku 2012 již nevznikají nové chráněné dílny, ale jen a pouze chráněná pracovní místa. Můžeme je považovat za, v mezích problému, určitý kompromis, kde svým způsobem profitují všichni zúčastnění.

Samotné zřízení a provoz takového chráněného pracovního místa sice není pro zaměstnavatele žádnou výhrou v loterii, ale může výrazně pomoci například při rozjezdu podnikání i při jeho dalším provozu. Rozhodně se nejedná o žádnou charitu a firmy, které zřizují chráněná pracovní místa také žádnými charitativními organizacemi nejsou. Jsou to běžné podnikatelské subjekty, které vykonávají podnikatelskou činnost za účelem zisku. Pokud vhodně nastaví svou výrobu či jinou produkci, pak pro ně provoz chráněných pracovních míst může být rozumným způsobem jak snižovat svoje náklady.

Nudíte se už? Mohu vám slíbit, že v pokračování se nudit určitě nebudete. Tento teoretický úvod jsem ale považoval za důležitý pro pochopení mé naštvanosti o který píšu v úvodu.

A co že mě to tedy tak naštvalo? To si přečtete již zítra.


Článek vyšel původně v magazínu Abeceda kde ho naleznete na tomto odkazu.
Chcete si přečíst pokračování dříve než zítra? V magazínu Abeceda vyjde již dnes v poledne.

  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: